O mne

Jaroslav Novák sa narodil 28.decembra 1961 / v deň keď Pablo
Picasso nakreslil svoju holubicu mieru/ v Trenčíne na Slovensku. Svoje
detstvo a mladosť prežil v Bratislave, kde absolvoval aj svoje školské,
stredoškolské štúdia. Prípravu na vysokú školu absolvoval u Akad.
mal. profesora Daniela Fischera.
Štúdium umenia absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
v rokoch 1981 až 1987.

Ateliérové štúdia absolvoval u profesorov:

  • Ivan Vychlopen akad. mal.
  • Milan Rašla akad. mal.
  • Oto Ľupták akad. mal.

na oddelení úžitkovej grafiky.

Po skončení štúdii sa venoval grafickému dizajnu. Úspešne sa zúčastnil mnohých súťaží. Spolupracoval s mnohými podnikmi
hlavne v potravinárskej priemysle a vo výrobe. Práca v oblasti dizajnu ho priviedla aj k podnikateľskej činnosti a
výrobe obalovín, tlače a reklame. Medzi najvýznamnejších
obchodných partnerov patrili významné Slovenské spoločnosti ako
Hubert Sereď, Zlatý bažant Hurbanovo, Víno Nitra, vinárske závody
Sobrance, víno Macík, Slovakofarma Hlohovec, Pivovar Šariš
Michalovce, Mäsopriemysel, 20 rokov spolupráce s IKEA ako najväčší slovenský dodávateľ
obalovín a najväčší spracovateľ vlnitej lepenky na Slovensku.

Od roku 1998 žije a tvorí v Sládkovičove. Je ženatý a má dvoch synov.
Od roku 2014 sa venuje výlučne voľnej tvorbe. Jeho obrazy sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku
v Maďarsku, v Čechách a v USA.